Skip to content

Prosjekter

Kart over Viken fylkeskommune
Internkontrollsystem

Utarbeidelse av kvalitets- og internkontrollsystem elektro for Viken Fylkeskommune

Produksjon og levering av rutiner, prosedyrer, skjemaer, instrukser og sjekklister til kvalitets- og internkontrollsystem for fagfeltet elektro o...

Oversiktskart Korsmyra Indreeide
Totalentreprise

Fv. 63. Korsmyra - Indreeide

Detaljprosjektering elektro og automasjon inkludert oppfølging i byggefase. Prosjekt fv. 63 Korsmyra-Indreeide skal rassikre vegen mellom Korsmyr...

Vestbyveien byggeplan i Frogn kommune
Detaljprosjektering

Vestbyveien byggeplan i Frogn kommune

Oppdraget utføres som en byggeplan for ny vei og fortau i Vestbyveien iht. detaljreguleringsplan

Fv 17 Holm Ferjeleie
Detaljprosjektering elektro & automasjon

Fv. 17 Holm ferjeleie

Rådgivning og detaljprosjektering innen elektro på Holm ferjeleie. Prosjektets mål er å utvide oppstillingsplass, bygge nytt servicebygg og tilre...

Flyfoto Equinor Sture og Kollsnes
Konsept- og definisjonsstudier

Equinor Sture & Kollsnes

Integrert studiearbeid med spesialister innen fagfeltene elektro, automasjon og EX

Kart over Røyskår-krysset og Herdals-krysset
Totalentreprise

E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest

Nye Veier signerte utbyggingskontrakt med Implenia/Stangeland (JVIS) i slutten av oktober 2021. Med seg på laget har JVIS Omega Holtan og Sweco s...

Studie

Studie: Vurdering-tolkning regelverksanvendelse

Våre rådgiveres kompetanse og kvalitet ble valgt i dette prosjektet.

Prosjektering og oppfølging

Fv. 356 Raschebakken-Linaaesgate «Grønn Lenke» inkludert Porgrunnsbrua

Rådgivende ingeniør elektro og automasjon/SRO. Modellbasert detaljprosjektering samt rådgivning Belysningsplaner og lysdesign Elektrotekniske kal...

Rammeavtale

Nye Veier

Rammeavtalen inngått med Nye Veier for oppdragsledelse, Prosjekterende og rådgivende ingeniører elektro og automasjon. Byggeledelse, disiplinlede...

Rammeavtale Statens Vegvesen Region Sør

Konsulentbistand til elektroarbeid

Rammeavtale Statens Vegvesen Region Sør, også tiltransportert fylkeskommunene Vestfold og Telemark samt Viken. Rammeavtale for konsulentbistand t...

Totalentreprise

Rehabilitering av E18 Oddernes‐ og Baneheitunnelen

Rådgivning, prosjektering og kvalitetssikring av endringer underveis i utførelse

Detaljprosjektering automasjon/SRO og oppfølgning

Detaljprosjektering automasjon/SRO og oppfølgning på RV3/25

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse fo...

Prosjektering og oppfølging

E18 Kjørholt og Bamble tunneler

Entreprisekontrakts størrelse: 624,8MNOK Prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler omfatter oppgradering av to eksisterende tunneler på henholdsvi...

Prosjektering og oppfølging

Rehabilitering av E18-tunneler, nordre Vestfold + Hortenstunnelen

Høsten 2016 startet Statens vegvesen rehabiliteringen av tunnelene på E18 i nordre Vestfold.