Skip to content
Alt innen elektrokompetanse

Kontroll av nødlys- og brannalarmanlegg

Brann- og nødlysanlegg

Er du usikker på om brannalarmanlegget fungerer som planlagt? Omega Holtan tilbyr uavhengig kontroll av nødlys- og brannalarmanlegg.

Det er eier av ethvert brannobjekt som skal, der det er nødvendig, sørge for at det foretas jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Omega Holtan innehar selskapssertifisering i FG-760. Våre FG-750-sertifiserte inspektører har lang erfaring med uavhengig kontroll i alle typer anlegg. Vi sjekker at brannalarmanlegget fungerer som planlagt – og melder inn avvik dersom noe må rettes opp.

Årskontroll av brannalarmanlegg

I tillegg til funksjonsprøving av brannalarmanlegg, skal inspeksjon og årskontroll se til at:

  • Installasjonen oppfyller krav/ytelser i det aktuelle regelverket
  • Installasjonen fungerer som prosjektert etter utprøvde/pre-aksepterte løsninger (slik som offentlig veiledning, standarder, private regelverk eller leverandørens anvisninger) og/eller analyseløsninger (slik som prosjekteringsforutsetninger)
  • Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende
  • Installasjonen, med eventuelle teknologiske integrasjoner av ulike systemer, virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definerte (slik som talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegget)
  • Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken
  • Tidligere feil og avvik er rettet
Portrett av Mona Jentoftsen

Behov for kontroll?

Kontakt oss:
Mona Jentoftsen
Mobil: 454 20 222
Epost: mona.jentoftsen@omegaholtan.no

Våre kontrolltjenester

Våre NEK 405-sertifiserte inspektører opererer i hele landet og utfører kontroll av elektriske anlegg.

Se våre kontrolltjenester