Skip to content
Rammeavtale Statens Vegvesen Region Sør

Konsulentbistand til elektroarbeid

Rammeavtale Statens Vegvesen Region Sør, også tiltransportert fylkeskommunene Vestfold og Telemark samt Viken. Rammeavtale for konsulentbistand til elektroarbeid i forbindelse med planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegprosjekter. Oppdragsledelse, prosjekterende og rådgivende ingeniører elektroteknikk, byggeledelse elektroteknikk, kontrollingeniører elektroteknikk

Kompetanseområder:
- Elektroprosjektering av tunnel og veglysanlegg
- Utarbeidelse av byggeplaner, konkurransegrunnlag og anslagsvurderinger
- Byggeledelse
- Trafikkstyring

Arbeid innen:
- Forprosjekter/mulighetsstudier
- Risiko- og KAR-analyser
- Konsekvensutredninger
- Byggeplaner
- Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepriser
- Kvalitetssikring av utarbeidede planer
- Innleie av fagressurser til oppdragsgivers disposisjon