Skip to content
Prosjektering og oppfølging

Fv. 356 Raschebakken-Linaaesgate «Grønn Lenke» inkludert Porgrunnsbrua

Rådgivende ingeniør elektro og automasjon/SRO. Modellbasert detaljprosjektering samt rådgivning Belysningsplaner og lysdesign Elektrotekniske kalkulasjoner og beregninger Tiltakets mål var å bygge om fylkesvegstrekningen Linaaesgate, PP-krysset, Franklintorget og Raschebakken, fra å være et utpreget veganlegg til en bygate som går gjennom ulike byrom. Porsgrunnsbrua inngår som en stor del av strekningen

Følgende tiltak ble prosjektert:
- Bredden på kjørebanen strammes inn.
- Lyssignalregulert kryss både ved Moldhaugvegen og i PP-krysset.
- Belysningsanlegg for ulike byrom bestående av veg, torg, bro, kryss og gater
- Videreføring av sykkelfelt over Porsgrunnsbrua (utvidelse til 2,0 meter bredde) i Linaaesgate til Moldhaugvegen (2,2 meter bredde).
- Parkdrag langs Linaaesgate oppgraderes med egenvektsapparater, sykkellek og benker.
- Byrommet mellom PP-senteret og Porselensfabrikken blir opparbeidet som et torg med frodige bytrær.
- Franklintorget oppgraderes til et sentral offentlig torg hvor det kan arrangeres aktiviteter, foregå sesongbetont salg og servering. Torget får både en stor trelund, et byromstak/paviljong og vannarrangement.