Skip to content
Helse, Miljø og sikkerhet

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor

Omega Holtan jobber for å være en god og pålitelig samfunnsaktør som opererer i henhold til lover/regler og forskrifter. Vår målsetting om å være en lønnsom bedrift må ta hensyn til hvilke økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkninger som er det beste for kommende generasjoner.