Skip to content
Rammeavtale

Nye Veier

Rammeavtalen inngått med Nye Veier for oppdragsledelse, Prosjekterende og rådgivende ingeniører elektro og automasjon. Byggeledelse, disiplinledelse og kontrollingeniører elektro og automasjon

- Rådgivnings- og prosjekteringstjenester, og byggeledelse ved gjennomføring av prosjekter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av veier og tunneler

- Byggeledelse av entrepriser. Støtte eller fylle disiplinlederrollen hos byggherren gjennom ledelse av faget i grensesnittet byggherre/entreprenør, herunder bl.a. planlegging, kontraktsoppfølging og oppfølging av framdrift og kvalitet i entreprisegjennomføring eller prosjektering innen fagområde elektro

- Tekniske rådgivningstjenester og prosjekteringsoppdrag, samt behov for midlertidig tilknytning til personell med kompetanse innenfor teknisk rådgivning og prosjektering.