Skip to content
Totalentreprise

Fv. 63. Korsmyra - Indreeide

Detaljprosjektering elektro og automasjon inkludert oppfølging i byggefase. Prosjekt fv. 63 Korsmyra-Indreeide skal rassikre vegen mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Fjord kommune. Det skal bygges ca. 5,3 km ny veg, hvorav ca. 4,9 km er i tunnel.

Prosjektets plassering er delvis i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og i verdsarvområdet til Unseco (Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden). Hele strekninga inngår også i Nasjonal turistveg Geiranger – Trollstigen.
Prosjektets geografiske plassering gir økt fokus på ivaretakelse av ytre miljø for området.

Kontrakten - T2 – tunnel, bru, ledevoll og veger, er en totalentreprise. Det skal prosjekteres og bygges en ca. 4,8 km lang tunnel i T8.5 profil med to portaler på til sammen ca. 100 meter, tekniske bygg og komplette elektroarbeider. Tunnelen skal være ferdig sikkerhetsgodkjent før overlevering til byggherre.

Videre skal det prosjekteres og bygges til sammen ca. 0,4 km veg i dagen med tilkobling til eksisterende fv. 63 med T-kryss. Det skal også prosjekteres og bygges en bru på ca. 25 meter og en ledevoll for skred på ca. 135 meter ved Indreeide.