Skip to content
Detaljprosjektering elektro & automasjon

Fv. 17 Holm ferjeleie

Rådgivning og detaljprosjektering innen elektro på Holm ferjeleie. Prosjektets mål er å utvide oppstillingsplass, bygge nytt servicebygg og tilrettelegge området for god trafikkavvikling for både kjøretøyer og myke trafikanter.

Oppdraget består i hovedtrekk av elektroprosjektering for:
- Riving av eksisterende bygninger og platebru
- Opparbeidelse av inntil 100 oppstillingsplasser
- Servicebygg
- Parkering
- Bussholdeplass
- Nytt trafikkmønster
- Løsning for myke trafikanter
- Uteoppholdsarealer og beplantning