Skip to content
Prosjektering og oppfølging

Rehabilitering av E18-tunneler, nordre Vestfold + Hortenstunnelen

Høsten 2016 startet Statens vegvesen rehabiliteringen av tunnelene på E18 i nordre Vestfold.

Først ut var Hanekleiv-tunnelen, og i tur og orden ble Løken-, Hillestad-, Bringåker-, Botne- og Brekke-tunnelen rehabilitert. Statens vegvesen inngikk i juni 2016 kontrakt med elektroentreprenør som i mars 2018 ferdigstilte arbeidene.
Hortenstunnelen ble rehabilitert siste halvår 2018 og prosjektet avsluttes første kvartal 2019.

Det er hovedsakelig elektroarbeider som ble utført i tunnelene. All teknisk utrustning ble i sin helhet byttes ut, også viftene og nye tekniske bygg. Det betyr bedre sikkerhet for trafikantene. Tunnelene har fått bedre overvåkning, flere kamera og hendelsesdeteksjon er installert.

Omega Holtan har engasjert kontrollingeniører under hovedentreprise inn i oppdragsgivers team.
I tillegg ble det levert rådgivning og prosjekteringsbistand underveis i prosjektet, for elektro, automasjon og maskinleveranser.