Skip to content
Internkontrollsystem

Utarbeidelse av kvalitets- og internkontrollsystem elektro for Viken Fylkeskommune

Produksjon og levering av rutiner, prosedyrer, skjemaer, instrukser og sjekklister til kvalitets- og internkontrollsystem for fagfeltet elektro og ekom innen samferdselsområdet til Viken Fylkeskommune. Leveransen skal tilfredsstille gjeldende krav til komplett kvalitetsdokumentasjon og internkontrolldokumentasjon for elektroforetak.

Oppdraget består av :

- Bistand til tekstlig oppbygging av et internkontrollsystem innen elektro og automasjon, for å innfri både myndighetskrav og egne krav
‐ Utarbeidelse av prosedyrer og instrukser tilpasset Viken FK (samferdsel) sine anlegg og aktiviteter
‐ Utarbeidelse av rutiner for kontroll og verifikasjon av egne anlegg
‐ Oversikt over hva teknisk personell kan utføre selv, utarbeidelse av rutiner for instruert personell