Skip to content
Totalentreprise

Rehabilitering av E18 Oddernes‐ og Baneheitunnelen

Rådgivning, prosjektering og kvalitetssikring av endringer underveis i utførelse

Grovprosjektering i tilbudsfase for tilbyder
- Prosjektplanlegging etter vunnet anbud.
- Detaljprosjektering for totalentreprenør, elektro og automasjon.
- Oppfølging av og bistand under utførelsesfase for totalentreprenør.

Rådgivning, prosjektering og kvalitetssikring av endringer underveis i utførelse. Avklaringer med oppdragsgiver, underleverandører og andre relevante parter. Rådgiver ift optimalisering kost/kvalitet.
Revisjonsoppfølging og «som bygget» tegninger basert på utførende parts rødmerkinger.