Skip to content
Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor

Etikk og samfunn

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor

Etikk og samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Omega Holtan tar hensyn til dette.

Etikk er læren om fellesskapsverdier i et samfunn og de normer og regler som må følges for å virkeliggjøre disse verdiene. Moral vil da vise hvordan vi i praksis følger normene og reglene.

I vår virksomhet skal Omega Holtan rette seg etter gjeldende lover og forskrifter og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte. Brudd på lover og etiske krav er en trussel mot selskapenes konkurransedyktighet og omdømme.