Skip to content
Sertifisert Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Sertifisert Miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn sertifisert bedrift forplikter vi oss til et kontinuerlig fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet i forbindelse med alle våre leveranser og ved alle aktiviteter knyttet til vår utvikling.

Omega Holtan er sertifisert Miljøfyrtårn.

Vi erkjenner viktigheten av et implementert system for miljøstyring av alle sine aktiviteter og prosesser. Dette av hensyn til sikkerhet for sine ansatte, for naturressursene og for globale omgivelser. Vi forplikter oss til, for alle ansatte, for samfunnet, for alle våre kunder og for våre omgivelser at vi til enhver tid skal sørge for at krav til helse, miljø og sikkerhet blir distribuert og forstått av alle i vår organisasjon.

Vi forplikter seg til et kontinuerlig fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet i forbindelse med alle sine leveranser og ved alle aktiviteter knyttet til utvikling. Det skal alltid søkes forbedringer i prosess og utstyr.

Selskapet har fastsatt følgende prinsipper:

  • følge alle lover og regler med hensyn på Helse, Miljø og Sikkerhet
  • vedlikeholde et registreringssystem som dokumenter at ovennevnte følges
  • redusere avfall og forurensning til et absolutt minimum
  • redusere og helst unngå bruk av ikke-fornybare ressurser
  • utarbeide og vedlikeholde et dokumentasjonssystem som ivaretar alle krav rettet mot Helse, Miljø og Sikkerhet
  • gjøre organisasjonen kjent med overordnet miljøpolitikk