Skip to content
Alt innen elektrokompetanse

Samferdsel

Rådgivning og prosjektering samferdsel

Vi er et av Norges ledende fagmiljøer for rådgivning og prosjektering innen elektro og automasjon for samferdselsprosjekter.

De neste årene bringer omfattende utviklinger innen samferdselssektoren. Nye veier og tunneler skal bygges, jernbaner skal oppgraderes og det skal tilrettelegges for økt trafikk på en sikker, effektiv og bærekraftig måte. Dette er omfattende prosjekter for kritisk infrastruktur, som stiller høye krav til sikkerhet og fagkompetanse. Sammen ivaretar vi trafikantens sikkerhet.

Våre spesialister har lang erfaring med prosjektering og rådgivning for samferdselsprosjekter av ulike størrelser og entrepriseformer. Vi vet hvilke behov, utfordringer og muligheter som finnes – samt hvordan prosjektet kan løses på best mulig måte.  

Send en forespørsel om samferdsel

Kontakt oss

Landsomfattende leverandør av rådgivning og prosjekteringstjenester innen elektro og automasjon til samferdselsprosjekter

Omega Holtan prosjekterer tekniske anlegg innen veg, tunnel, t-bane og jernbane. Vi tilbyr komplett kompetanse innen elkraft, elektro, automasjon, styring og regulering, belysning og tunnelventilasjon. Vår erfaring og kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring gjennom alle planfaser og byggefaser. Vi er også en erfaren og ettertraktet deltaker i tilbudsarbeid for å vinne prosjekter basert på prinsippene i totalentrepriseanskaffelser og BVP.

Et utvalg av våre tjenester:

 • Studie og planfaser
 • Grovprosjektering i tilbudsfase
 • Byggeplan og detaljprosjektering
 • BIM og 3D-modellering
 • 2d-tegning og skjemautarbeidelse
 • Elektrotekniske beregninger
 • Belysningsplaner
 • Styring, regulering og overvåkning
 • EKOM-planlegging
 • Ventilasjonsberegninger
 • Risikovurdering
 • Mengdeberegninger
 • Selektivitetsberegninger
 • Bistand for oppfyllelse av maskinforskriften
 • Optimalisering av underlag

Derfor bør du bruke Omega Holtan

 • Komplett prosjektering for alt innen elektro
 • Dyktige fagspesialister over hele landet
 • Effektiv og kostnadsbesparende prosjektering
 • Stort fokus på sikkerhet og bærekraft
 • Du engasjerer hele selskapets samlede kompetanse

Vi leverer tjenester tilpasset alle faser i samferdselsprosjekter. Sammen finner vi gode løsninger for kritisk infrastruktur som er kostnadseffektive, av høy teknisk kvalitet og med lang levetid. Sammen ivaretar vi trafikantens sikkerhet.

Portrett av Ragnar Holtan

Vil du lære mer om våre tjenester?

Kontakt
Ragnar Holtan
Mobil: 957 31 837
Epost: ragnar.holtan@omegaholtan.no

Se LinkedIn profil