Skip to content
Alt innen ex-kompetanse

EX-installasjoner

Inspeksjon og vedlikehold av EX-installasjoner

Det er eiers eller brukers ansvar at tekniske anlegg (elektro, instrument, mekanisk) i eksplosjonsfarlige områder (EX-anlegg) holdes i forsvarlig stand og at sikkerhetsnivået opprettholdes. Omega Holtan tilbyr studie, rådgivning, inspeksjon og tilstandsanalyser av denne type anlegg i alle faser av anleggets levetid. Dette gjelder eksempelvis elektriske anlegg i soneområder, eller i utvidet soneområde (extended hazardous area)

EX-installasjoner – hva sier forskriftene?

I Atex-forskriften Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig område, sies det at «Alle nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre at alt utstyr er installert, brukt og vedlikeholdt på en slik måte at eksplosjonsrisikoen reduseres til et minimum» (kapittel 4 §15 pkt.5).

Videre står det at eier og bruker skal sørge for at anlegget underlegges systematisk tilstandskontroll, og at hyppigheten av denne inspeksjonen må tilpasses anleggets og utstyrets driftsbetingelser (§ 9). Forskriften påpeker også at det er eiers og brukers ansvar å sørge for at anlegget holdes i forsvarlig tilstand og at sikkerhetsnivået opprettholdes til enhver tid (§ 10).  

Normene for installasjon, inspeksjon og vedlikehold av alle EX-installasjoner formidler tydelig at slike anlegges skal inspiseres før de settes i drift. Deretter skal det gjennomføres regelmessige inspeksjoner av sertifiserte fagpersoner.

 

Send en forespørsel om Ex

Kontakt oss

Vi tilbyr inspeksjon av EX-anlegg

Omega Holtan tilbyr inspeksjon av EX-anlegg i alle faser av anleggets levetid;

  • Innledende inspeksjon slik som beskrevet i NEK EN 60079-14 tillegg C
  • Regelmessig inspeksjon og vedlikehold i samsvar med NEK EN 60079-17

Våre inspektører er IECEX-sertifiserte innen alle nivåer av inspeksjon og installasjon av EX-anlegg. Vi tilbyr også bistand med utarbeidelse av eksplosjonsverkdokument for å oppfylle dokumentasjonskravet i Atex-forskriften. Omega Holtans EX-inspektører har lang erfaring fra industrien, både offshore og på land, i tillegg til erfaring som instruktør fra EX-kurs.

Portrett av Ragnar Holtan

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt
Ragnar Holtan
Mobil: 957 31 837
Epost: ragnar.holtan@omegaholtan.no

Se LinkedIn profil