Skip to content

Vestfoldbedrift med suksess i Statoil

Vestfoldbedrift med suksess i Statoil. Vestfoldbedriften Omega Engineering, har siden 1985 hatt Statoil som en av sine største kunder. Nå har Omega Engineering igjen ledet et suksessfullt prosjekt for oljegiganten. - Dette har vært et komplekst prosjekt, og det har gått veldig bra, sier oppdragsleder Espeland Karlsen. Det er levert i henhold til kost, pris og uten et eneste uhell. Jeg er kjempefornøyd, konstaterer Karlsen. - Jeg ønsker å takke alle som har bidratt til en så vellykket prosjektgjennomføring. Det har vært en fantastisk innsats fra A til Å, avslutter en fornøyd oppdragsleder.

Omega Engineering ble etablert i 1985 på Høvik utenfor Oslo. Selskapet ble startet av en gruppe ingeniører med solid ingeniørkompetanse. Helt fra starten av har hovedaktivitetene til selskapet vært ingeniøroppgaver rettet mot offshoreindustrien. Bedriften har i dag hovedkontor på Sem utenfor Tønsberg.

«Våre ansatte har deltatt i byggingen på en rekke av de gigantiske norske betongplattformene i Nordsjøen. Vi har deltatt i utbygging og utrustning av Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Gullfaks, Draugen, Sleipner, Troll og Heidrun som den siste plattformen i betong som ble bygget. Vi har også hatt store oppgaver med oppbygging, og senere drift, av Sture-terminalen som skulle ta i mot olje via rørledning fra Oseberg. Terminalen kom i drift i 1988» forteller daglig leder Ragnar Holtan.

 

Nå har Omega Engineering igjen ledet et prosjekt for Statoil, et prosjekt som ble gjennomført med stor suksess.

Prosjektet kalt TDAS, ble gjennomført på Stureterminalen, som er en olje- og gassterminal, samt viktig utskipningshavn for råolje og LPG i Øygarden kommune i Hordaland.

Prosjektet gikk over en tidsperiode på 2år.

 

 

Statoils oppdragsleder har vært Arnfinn Espeland Karlsen og prosjektleder har vært Tom Andersen fra Omega Engineering.