Skip to content

Vekstkvartal for Rejlers i Norge

Rådgivningsselskapet Rejlers Norge fortsetter veksten i Norge og Norden. Den norske delen økte omsetningen fra 64,6 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til 93,4 millioner kroner i 1.kvartal i 2023. Driftsresultatet økte fra 7,4 millioner kroner til 11,8 millioner kroner. Stort behov for rådgivning på elektrifisering og energioptimalisering er hovedforklaringen på veksten.

Stort behov for rådgivning på elektrifisering og energioptimalisering er hovedforklaringen på veksten.

– Scenarioet med vedvarende høyere strømpriser gjør at virksomheter nå går fra strakstiltak for å redusere strømforbruket, til mer varige endringer for å optimalisere energibruken. Som et av de største fagmiljøene på elektro-rådgivning i Norge engasjeres vi i stadig nye prosjekter for å bistå med dette. Et litt tregere nybyggmarkedet er derfor mer enn kompensert med blant annet den type prosjekter og offentlig-initerte prosjekter, blant annet på infrastruktur-utbygging, sier administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge.

Vekst i konsernet

Rejlers-konsernet fortsetter også veksten. Omsetningen i første kvartal var 16,8 prosent høyere enn samme kvartal i fjor, og endte på 991,5 millioner SEK. Konsernet vokser også i antall medarbeidere. I første kvartal ble de 100 flere medarbeidere og teller nå rundt 3 000 ansatte i divisjonene i Norge, Sverige og Finland. I løpet av kvartalet inngikk selskapet avtale om kjøp av Eurocon Consulting. Selskapet er et teknisk rådgivningsselskap med spesialkompetanse innen prosess- og produksjonsindustri, infrastruktur og informasjonssystemer. Det styrker konsernets kompetanse innen en rekke bransjer, inkludert skog-, kjemi- og gruveindustrien, samt en økt tilstedeværelse i Nord-Sverige. Konsernet  gjennomførte også to oppkjøp i Finland.

 

Bærekraft driver vekst

Rejlers Norge opplever god etterspørsel etter rådgivning og produkter som bidrar til å styrke bærekraftarbeidet for eiere av bygg og anlegg, både på nye og eksisterende prosjekter. I Norge arbeider selskapet bredt, med prosjektering og dokumentasjon av alle former for infrastruktur og bygg, i både nye prosjekter og i større transformasjonsprosjekter.
– Interessen for energioptimalisering og andre tiltak for å redusere miljøpåvirkning og forbruk av kraft har fortsatt å være sterk. I dag jobber vi med prosjekter og løsninger innen alle grener av energiområdet. Så til tross for endringene vi opplever og vil oppleve, er det alltid en grunnleggende funksjon å forsyne samfunnet og industrien med energi. I det markedet er vi godt posisjonert. Det viser også resultatene for første kvartal, sier Arnesen.

Nye avtaler

I det siste kvartalet vant Rejlers Norge blant annet et større oppdrag på Norges lengste jernbanebro i Tangenvika. Selskapet skal også arbeide med prosjektering, planlegging og byggeledelse av kabellegging for Nordre Follo kommune,  samt konsesjonssøknad og evalueringsrapport av infrastrukturen i strømnettet i Sandnessjøen. I løpet av det siste kvartalet har Rejlers også vunnet flere nye oppdrag på automasjon og ITB, Integrert Teknisk Bygginstallasjon, og energimerking av bygg, blant annet for JM og Hamar kommune. Rejlers i Norge og Sverige har samarbeidet om et prosjekt for tunnelventilasjon for Statens Vegvesen i dette kvartalet

– Nettopp styrken i å ha 3 000 kollegaer å spille på er en viktig del av vårt tilbud. Vår felles nordiske pool av eksperter, gjør at vi kan ta de mest komplekse oppdragene i våre hjemmemarkeder. Dette prosjektet er et godt bevis på det, sier Arnesen.


Skal vokse videre
Den norske delen av Rejlers har, som konsernet, en klar vekststrategi.
– Vi har som mål og vokse ti prosent i året. Det gjør at vi både ansetter nyutdannede og spesialister med noen års erfaring. Arbeidet med å tiltrekke oss nye medarbeidere vil fortsette gjennom hele 2023, sier Petter Arnesen. 


Nøkkeltall 1. kvartal 2023:
Konsern:                       Omsetning: 991,5 mrd. SEK   Driftsresultat: 70,8 mill. SEK
Norge:                           Omsetning: 93,4 mill. NOK    Driftsresultat: 11,8 mill. NOK


Om Rejlers
Rejlers Norge er ledende rådgivere på smarte og sikre energiløsninger i bygg, byer og samfunn, med spisskompetanse på energi, industri, infrastruktur og bygg. Rejlers Norge er en del av et konsern med hovedkontor i Sverige og totalt 3 000 ansatte i Norge, Sverige, Finland og De forente arabiske emirater. I 2022 omsatte Rejlers for 3,51 mrd. svenske kroner, og B-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Den norske virksomheten ledes av administrerende direktør Petter Arnesen. www.rejlers.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Petter Arnesen, adm. direktør, Rejlers Norge, tlf. 951 95 317, petter.arnesen@rejlers.no