Skip to content

Ny Daglig Leder i Omega Engineering

Det Tønsberg- baserte selskapet Omega Engineering har i disse dager skiftet daglig leder. Ny daglig leder er Ragnar Holtan (30), som har hatt forskjellige oppgaver i Omega-konsernet siden 2009. Tidligere daglig leder Lars Fevang fortsetter i konsernet som daglig leder for Omega Termografering og styremedlem i Omega Engineering.

Det Tønsberg- baserte selskapet Omega Engineering har i disse dager skiftet daglig leder.

Ny daglig leder er Ragnar Holtan (30), som har hatt forskjellige oppgaver i Omega-konsernet siden 2009.

Tidligere daglig leder Lars Fevang fortsetter i konsernet som daglig leder for Omega Termografering og styremedlem i Omega Engineering.

 

Ragnar Holtan er oppvokst i Re og er har en bachelor i Ingeniørfag innen maritim elektro automasjon fra Høgskolen i Vestfold, der han uteksaminerte i 2009, samme år som han ble ansatt i Omega konsernet.

 

Styret i Omega Engineering ønsker å takke Lars Fevang for sin mangeårige gode innsats i selskapet, samtidig som det stiller seg 100 % bak Ragnar Holtan med sin nye strategi for videre utvikling og vekst.

 

Ragnar Holtan:

Omega Engineering har klare mål for vekst i årene fremover. I dagens arbeidsmarked ser vi en noe enklere tilgang til gode ingeniører, og benytter dette for å ruste Omega til videre vekst.

 

Ved bruk av lokale underleverandører, ønsker Omega Engineering å bidra til sterk bransjevekst i Vestfold. Vi er avhengige av et bredt leverandørnettverk i våre prosjekter, både for utstyrsleveranser og konsulent-tjenester.

 

 Jeg er stolt av tillitten styret viser og vil bruke den eksisterende kompetanse sammen med nytenking for videre å utvikle Omega Engineering i riktig retning.

 

 

Faktaboks: Omega Engineering ble etablert i 1985 på Høvik utenfor Oslo. Selskapet ble startet av en gruppe ingeniører med solid ingeniørkompetanse. Helt fra starten av har hovedaktivitetene til selskapet vært ingeniøroppgaver rettet mot offshoreindustrien. Bedriften har i dag hovedkontor på Sem utenfor Tønsberg.

Solid erfaring er opparbeidet gjennom mange år, gjennom norske og internasjonale prosjekter.
Omega Engineering AS har den nødvendige ekspertise til å gjennomføre både store og små prosjekter. Prosjektledelse, multidisiplin, spisskompetanse og ingeniørkapasitet tilpasses prosjektets behov.

Vår styrke er å styre og lede arbeidet slik at kvaliteten blir riktig, framdriftsplan følges og kostnadene er under kontroll. For å få til dette må riktig teknisk kompetanse benyttes til riktig tid. Deretter må kontrakter, innkjøpsordre og konstruksjonsdokumenter være riktige og fullstendige når de utstedes første gang.

Etablerte kontakter i Norge og utlandet gjør at vi kan gjennomføre oppdrag til internasjonalt konkurransedyktig priser og samtidig holde leveringstid og kvalitet.

Typiske oppdrag Omega Engineering arbeider med kan deles i 3 hovedgrupper:

- Prosjektering, innkjøp og bygging (EPC)
Omega Engineering AS utfører et definert prosjekt i henhold til kontrakten med kunden.

- Styrking av kundens prosjektorganisasjon
Ansatte i Omega Engineering  besetter definerte posisjoner hos kunde i avtalt tidsrom.

- Driftsoppdrag Omega Engineering assisterer en driftsorganisasjon med spesifiserte oppdrag.