Skip to content
Alt innen elektrokompetanse

Internkontrollsystem for elektriske anlegg

Internkontrollsystem elektro

Regelmessig kontroll av elektriske anlegg kan forebygge mot brann og ulykker. Våre spesialister kan hjelpe deg med å implementere internkontrollsystem som oppfyller kravene - og som kan gjøre arbeidshverdagen litt tryggere.

Hva er et internkontrollsystem?

Internkontroll er et verktøy som sikrer at oppgaver planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.

Systemet inneholder instrukser og rutiner som sikrer at din virksomhet tilfredsstiller og dokumenterer spesifiserte krav til internkontroll og kvalitetssikring av elektriske anlegg. Alle feil og avvik blir registrert, og internkontrollsystemet skal også dokumentere hvordan eventuelle avvik har blitt håndtert av kvalifisert personell. 

Internkontroll for elektriske anlegg inneholder:

  • Egenkontroll av det elektriske anlegget
  • Kontroll av el-anlegget utført av sakkyndig person
  • Avvikshåndtering av feil og mangler
  • Krav og instruks til personale for tilgang og operasjon av tavler og fordelinger

Vil du vite mer om sikkerhet i elektriske anlegg? Last ned vår brosjyre her "sikkerhet i elektriske anlegg".

Portrett av Arne Mellingsæter

Vi kan hjelpe deg!

Kontakt
Arne Mellingsæter
Mobil: 915 67 560
Epost: arne.mellingsaeter@omegaholtan.no