Skip to content

Omega Holtan kjøper ExTek

Pressemelding «Omega Holtan kjøper ExTek» 10. september signerte Omega Holtan AS kjøpsavtale med Seagull Oil & Gas AS, for det Bryne-baserte opplæringssenteret ExTek AS. Selskapsovertagelse skjer 1. oktober, og opplæringssenteret skal nå utvides med flere ansatte. Selskapet, som har spesialisert seg på opplæring innen fagfeltet Ex (installasjoner i eksplosjonsfarlige områder), har siden oppstarten i 2014 etablert seg som et betydelig og anerkjent kurs- og kompetansesenter. Selskapets kundekrets er hovedsakelig innen olje- og gassektoren. ExTek er et lisensiert CompEx opplæringssenter, med autoriserte instruktører. CompEx er en anerkjent global sertifiseringsordning for å beskytte olje-, gass- og kjemikaliearbeidere, både offshore og på land. Selskapet trener og sertifiserer personell som arbeider i potensielt eksplosjonsfarlige områder, for å unngå farlige situasjoner, eksplosjoner og brann. Omega Holtan er en landsdekkende leverandør av kurs til elektrobransjen, og leverer blant annet kurs til olje & gassektoren. ExTek sammenfaller med kjerneleveransene til Omega Holtan og er en naturlig utvidelse av selskapet. ExTek AS videreføres som selskap og innlemmes faglig sett inn i Omega Holtans Kompetanseavdeling. Det søkes nå etter flere ansatte, som vil bidra til videre utvikling av kompetansesenteret. «Vi har jobbet en stund med dette og er nå stolte av å kunne annonsere kjøpet, som bidrar til en vesentlig utvidelse av vår kursvirksomhet. Kjøpet gjør at vi sikrer oss god markedsposisjon og bredere felles kundesegment. Kursporteføljen til selskapene er utfyllende og gir våre kunder et bredere sortiment å velge fra. Vi opplever at våre kunder ønsker færre avtaleparter og dermed leverandører som kan levere bredere i sitt segment. Det er viktig for oss å følge opp dette, for å gi våre kunder det de vil ha» - Sier daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan. «Olje – og gassbransjen er i fortsatt utvikling og vi ser stadig nye prosjekter og økt vedlikehold på eksisterende anlegg. Myndighetene og bransjen selv har alltid vært opptatt av sikkerhet, og dette intensiveres i enda større grad fremover. Dette gjelder også i den fastlandsbaserte delen av bransjen. Så det er med stor forventing og optimisme vi satser videre sammen med ExTek» - sier avdelingsleder Kompetanse, Stein Klevan «Extek ser veldig positivt på oppkjøpet og vi gleder oss til et godt samarbeid fremover. Vi trenger flere instruktører og jobber nå for å få inn flere gode hoder» - Sier Senterleder, Gudveig Elin Undheim